“Orang boleh pandai setinggi langit. Tetapi, selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.”

~ Pramoedya Ananta Toer ~

Hasan's Blog